pilotppg.pl

Naszą pasją są przestworza...

Paralotniarstwo na lubelszczyźnie
Paramotors pilot's
Powietrzne wrażenia..
Lubelszczyzna z lotu ptaka
Meandry Wieprza
Dogonić zachód słońca
facebook_page_plugin
×

Uwaga

Please enter your Disqus subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a Disqus account, register for one here

Walne Zebranie KSP - 2021

ZAPROSZENIE NA WALNE

W dniu 12 czerwca 2021r. (sobota) o godz. 17:00 na startowisku przy grilu jak będzie pogoda luv w sali szkoleniowej Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 10 odbędzie się Walne Zebranie Członków Krasnostawskiego Stowarzyszenia Paralotniowego.
W przypadku braku quorum kolejny termin ustala się na dzień 12 czerwca 2021r. godz.17:30.walne

Plan zebrania obejmuje:

 1. Sprawdzenie i uzupełnienie listy obecności oraz otwarcie zebrania. (Prezes)
 2. Wybranie przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza zebrania.
 3. Stwierdzenie ważności zebrania.
 4. Wybór Komisji skrutacyjnej dla wszystkich głosowań.
 5. Sprawozdanie merytoryczne. (Prezes)
 6. Sprawozdanie finansowe. (Skarbnik)
 7. Stanowisko komisji rewizyjnej nt. sprawozdań. (Przewodniczący Komisji rewizyjnej)
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
 9. Zmiany w Statucie 
 10. Wybór nowych władz.
 11. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania.
 12. Plany na przyszłość - wystąpienia Członków.
 13. Dyskusje końcowe.
 14. Zakończenie zebrania.


Zebranie, choć dotyczy Członków Stowarzyszenia jest też doskonałym momentem do prezentacji jego działalności. Zapraszamy więc również osoby nie będące Członkami, a zainteresowane paralotniarstwem. Nie ma znaczenia czy chcą wstąpić do Stowarzyszenia, czy na razie chcą się tylko przyjrzeć o co w tym wszystkim chodzi. Będą mile widziani, a dodatkowo będą mieli okazję porozmawiać z pilotami i poczuć atmosferę.
Wobec powyższego bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji o naszym Zebraniu i zachęcenie zainteresowanych aby dotarły na spotkanie.

Z poważaniem
Mariusz Dziuba
Prezes Zarządu KSP


Nasi sponsorzy