pilotppg.pl

Naszą pasją są przestworza...

facebook_page_plugin
×

Uwaga

Please enter your Disqus subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a Disqus account, register for one here

Historyczne wydarzenie czyli...

Witamy serdecznie

Podczas tegorocznych Chmielotów, 22 sierpnia w sobotę 2015 roku będzie miała inaugurację Pierwsza Paralotniowa Poczta w Polsce. Na tą okoliczność Krasnostawskie Stowarzyszenie Paralotniowe wraz z Urzędem Miasta Krasnystaw upamiętni to wydarzenie okolicznościową kartą pocztową wraz z okolicznościowym stemplem a całość dopełni bloczek znaczków pocztowych.ksp jpg stempel40x40

Przewóz znaczków statkiem powietrznym odbywać sie będzie na trasie Krasnystaw - Depułtycze Królewskie między UP K-staw a UP Chełm. Kartki okolicznościowe będą dostępne na stoisku pocztowym, które bedzie usytuowane na błoniach krasnostawskich przy ulicy Sikorskiego w Krasnymstawie tam gdzie będzie odbywał się piknik paralotniowy CHMIELOTY 2015. Tak jak napisane jest w regulaminie 

 

"Pozostałe niżej wymienione walory (znaczki pocztowe) można nabyć do wyczerpania nakładu, w Krasnostawskim Stowarzyszeniu Paralotniowym w formie "cegiełek" na rzecz statutowej działalności stowarzyszenia.

Znaczki pocztowe (bloczek 9 sztuk) będzie można nabyć w cenie 100zł w formie cegiełki jako darowizna na wyżej wymienione cele.znaczki ksp

Osoby zainteresowane nabyciem walorów filatelistycznych proszone są o wypełnienie zamówienia i uiszczenia zapłaty, będzie to skutkowało rezerwacją.

Poczta Paralotniowa z okazji Pikniku Paralotniowego Chmieloty 2015


Regulamin "Pierwszej Paralotniowej Poczty" Organizowanej w dniu 22.08.2015r z okazji: "Pikniku Paralotniowego Chmieloty 2015"

1. Organizatorami "Pierwszej Paralotniowej Poczty" są:

Biuro Marketingu i Filatelistyki,
Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie
Region Sieci w Lublinie
Urząd Pocztowy Krasnystaw
Krasnostawskie Stowarzyszenie Paralotniowe.

2. "Pierwsza Paralotniowa Poczta" zostanie zorganizowana w dniu 22 sierpnia 2015 r. z okazji: "Pikniku Paralotniowego Chmieloty 2015". Start paralotni nastąpi z terenów boisk Mosir przy ulicy Sikorskiego w Krasnymstawie. Przewóz przesyłek nastąpi paralotnią na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Lublinie.

3. Do przewozu "Pierwszą Paralotniową Pocztą" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.

4. Wydane z tej okazji:

kartki okolicznościowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej w nakładzie 1000 szt. w cenie 1,00zł za sztukę, można nabyć w Urzędzie Pocztowym Krasnystaw, pod adresem Krasnystaw ul. Pl. 3-go Maja 26, 22-300 Krasnystaw tel. (82) 576-24-24, e-mail:UP.Krasnystaw(małpa)lublin.poczta-polska.pl Zapłaty za zamówione kartki należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Banku Pocztowego nr 461320 2550 0280 0637 0000 2100

Pozostałe niżej wymienione walory można nabyć do wyczerpania nakładu, w Krasnostawskim Stowarzyszeniu Paralotniowym w formie "cegiełek" na rzecz statutowej działalności stowarzyszenia. Szczegóły można uzyskać pod adresem e-mail: ksp(małpa)pilotppg.pl. Osoba do kontaktu p. Mariusz Dziuba, tel. 693 62 72 73. Info:www.ksp.krasnystaw.pl

Mój Znaczek - Pierwsza Paralotniowa Poczta,

Należność za zamówione walory łącznie z kosztami przesyłki zwrotnej należy wykonać w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Banku Bank Spółdzielczego w Krasnymstawie nr. rachunku bankowego: 88 8200 0008 2001 0020 8493 0001 z dopiskiem "Pierwsza Paralotniowa Poczta".

5. Przesyłki przeznaczone do przewozu " Pierwszą Paralotniową Pocztą" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/ przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 19 sierpnia 2015 roku na adres: Urząd Pocztowy Krasnystaw ul. Pl. 3-go Maja 26, 22-300 Krasnystaw tel. (82) 576-24-24 z dopiskiem na kopercie "Pierwsza Paralotniowa Poczta ".

6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pierwszą Paralotniową Pocztą" będą również przyjmowane w dniu 22 sierpnia 2015r., na stoisku okolicznościowym zorganizowanym na terenie na terenie boisk Mosir w Krasnymstawie przy ulicy Sikorskiego.

7. Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i zwrócone do nadawcy na jego koszt.

8. Przesyłki dopuszczone do przewozu " Pierwszą Paralotniową Pocztą" zostaną w Urzędzie Pocztowym Krasnystaw ostemplowane datownikiem okolicznościowym wydanym z okazji "Pierwszej Paralotniowej Poczty"

9. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pierwszą Paralotniową Pocztą" po ich opracowaniu w Urzędzie Pocztowym Krasnystaw zostaną przewiezione na stoisko okolicznościowe.

10. Pracownicy Urzędu Pocztowego Krasnystaw obsługujący stoisko okolicznościowe przekażą przesyłki upoważnionej osobie członkowi załogi paralotni celem przewiezienia ich "Pierwszą Paralotniową Pocztą ".

11. Po przewiezieniu "Pierwszą Paralotniową Pocztą" przesyłki zostaną przekazane przez upoważnionego członka paralotni upoważnionej osobie celem ich przewiezienia i przekazania pracownikom Urzędu Pocztowego Chełm 1, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: "Przewieziono Paralotnią pilot Marcin Posiej w asyście drugiego pilota Mariusz Dziuba". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Za prawidłową realizację przetransportowania przesyłek "Pierwszą Paralotniową Pocztą" odpowiada Biuro Marketingu i Filatelistyki, Regionalny koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie i Region Sieci w Lublinie.

13. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Marketingu i Filatelistyki w dniu 20 lipca 2015 r.

*Nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej".

źródło: Poczta Polska
Nasi sponsorzy